کودکی - بزرگسالی

این  روزها   بد جور   دلم  برای  چشم های  معصوم   کودکیم   میسوزد ؛

 

چشم های   روشنی   که  ساده  می نگریست   و   غرق   تماشا  بود....

 


 

بس  که   آدم های   بزرگ  و  پیچیده   دستان   تیره شان   را   جلوی   نگاهش   ابر   کردند ،

 

 طفلک چشم هایم    بارید    و   قد   کشید....

 


دیگر نگاه من بزرگ شده است باور کن!

 

آنقدر     بزرگ     که   میتواند   قد   آدم    بزرگها    ،    دنیا    را   پر   از  تیرگی   و    پیچیدگی    ببیند....

 


ببین     !  بزرگ   شدم    با  این    نگاه     بزرگ    !

 


اما    تو    آدم   بزرگ    قصه   من ...!!!

 

میشود      بگویی چقدر   باید   بشکنم    تا   هنوز    همان     کودک   معصوم   با   چشمان   روشن    باشم  ؟

 

 یکشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1390   01:32 ق.ظ