سکوت ...

نجیب بود و آرام

با سبدی پر از ترانه

و غزل هایی

که از باغ بهشت چیده بود

سکوتش بوی قصه می داد

و لبخندش

حال و هوای معجزه را داشت

و باران رازی بود

که شب را در دامنش

چکه چکه آب می کرد . . .

 جمعه 21 مرداد‌ماه سال 1390   12:05 ق.ظ