پاییز هم رفت...

پاورچین پاورچین آمدی

بی سر و صدا

آهسته تر از آن می‌روی

بی هیچ ردی، بی هیچ نشانی

اخم‌هایت را یک لحظه هم باز نکردی

تمام راه را قهر بودی

نه بارانت را نشانم دادی، نه سرمایت را

برای آمدنت ثانیه‌ ها را می‌شمردم

اما حالا...

رفتنت را تاب نمی‌ آورم

...

تنها امیدم به بازگشت دوباره‌ات است

 شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390   08:11 ق.ظ