یه شعر زیبا

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

سارا به سین سفره مان ایمان نداردبعد از همان تصمیم کبری ابرها هم

یا سیل می بارد و یا باران نداردبابا انار و سیب و نان را می نویسد

حتی برای خواندنش دندان نداردانگار بابا همکلاس اولی هاست

هی می نویسد این ندارد آن نداردبنویس کی آن مرد در باران می آید

این انتظار خیسمان پایان نداردایمان برادر گوش کن نقطه سر خط

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد


 سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390   11:49 ب.ظ