باور نکن تنهاییت را

باور نکن تنهاییت را


من در تو پنهانم ،تو در من


از من به من نزدیک تر تو


از تو به تو نزدیک تر من


باور نکن تنهاییت را


تا یک دل و یک درد داری


تا در عبور از کوچه عشق

بر دوش هم سر میگذاریم

دل تاب تنهایی ندارد


باور نکن تنهاییت را


هر جای این دنیا که باشی

من باتوام تنهای تنها

من با توام هرجا که هستی


حتی اگر با هم نباشیم


حتی اگر یک لحظه یک روز

با هم در این عالم نباشیم

این خانه را بگذار و بگذر


با من بیا تا کعبه دل


باور نکن تنهاییت را


من با تو ام منزل به منزل

 یکشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1391   01:12 ق.ظ