دستم بگیر دستم را تو بگیر
                         التماس دستم را بپذیر
                                    درمانی باش پیش از آن که بمیرم
آوازی باش پرواز اگر نه ای
                        هم دردی باش همراز اگر نه ای
                                         آغازی باش تا پایان نپذیرم
گلدانی باش گلزار اگر نه ای
                        دلبندی باش دلدار اگر نه ای
                                        سبزینه باش با فصل بد و پیرم
از بوی تو چون پیراهن تو
                         آغشته شد جانم با تن تو
                                            آغوشی باش تا بوی تو بگیرم
لبخندی باش در روز و شب من
                          در هم شکست از گریه لب من
                                          بارانی باش بر این تشنه کویرم
آهنگی باش در این خانه بپیچ
                        پژواکی باش از بگذشته که هیچ

                                          آهنگی نیست در نایی که اسیرم

 دوشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1391   11:14 ب.ظ