دلخوش از آنیم که حج می رویم

دلخوش از آنیم که حج می رویم                      غافل از آنیم که کج می رویم

کعبه به دیدار خدا می رویم                             او که همینجاست به کجا می رویم؟

حج بخدا جز به دل پاک نیست                           شستن غم از دل غمناک نیست؟

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست                هر که علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکر و فریب                     شب همه شب گریه و ام من یجیب

 جمعه 19 خرداد‌ماه سال 1391   09:48 ق.ظ