چــــه آرزووووهـــا !!!!!!!

درآمد


چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم


چها که می بینم و باور ندارم


چها ،‌چها ، چها ، که می بینم و باور ندارم


مویه


حذر نجویم از هر چه مرا بر سر آید


گو در آید ، در آید


که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم


برگشت به فرود


اگر چه باور ندارم که یاور ندارم


چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم


مخالف


سپیده سر زد و من خوابم نبرده باز


نه خوابم که سیر


ستاره و مهتابم نبرده باز


چه آرزوها که داشتیم و دگر نداریم


خبر نداریم


خوشا کزین بستر دیگر ، سر بر نداریم


برگشت


در این غم ، چون شمع ماتم


عجب که از گریه آبم نبرده باز


چها چها چها که می بینم و باور ندارم


چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم


                                                    مهدی اخوان ثالث

 جمعه 13 خرداد‌ماه سال 1390   04:00 ب.ظ