بوی ماه مهر

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی بازی‌های راه مدرسه

بوی ماه مهر، ماه مهربان

بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه‌های خستگی

می گریزم در پناه مدرسه

باز می‌بینم ز شوق بچه‌ها

اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط

خنده‌های قاه قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید

از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله‌ای خواهم کشید

سرخ، بر تخته‌سیاه مدرسه


قیصر امین‌پور
از دفتر «مثل چشمه، مثل رود»

 سه‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1390   11:58 ب.ظ